Welkom op onze website

Lionsclub “De Bernisse” heet u hartelijk welkom op onze website.

Wij zijn een serviceclub in de gemeente Nissewaard en als club richten wij ons op het organisateren van activiteiten ten behoeve van hulpbehoevenden lokaal in de regio, maar ook ver daar buiten zoals bv. activiteiten in Ghana. Onze club is vernoemd naar de rivier "de Bernisse" die de scheidingvormt tussen de vroegere eilanden Voorne en Putten.

Onze leden komen twee maal per maand bijeen in Spijkenisse. Gewoonlijk wordt er op tweede maandag van de maand een huishoudelijke vergadering gehouden; centraal staat dan het onderlinge contact van de leden en het voorbereiden en uitvoeren van projecten en activiteiten. Op de vierde maandag van de maand is er een informele bijeenkomst met een spreker of een bedrijfsbezoek.

De Stichting Activiteiten Lions De Bernisse beheert de gelden die bestemd zijn voor de goede doelen. Ook ziet zij toe op een correcte besteding van de gelden en een verantwoorde uitvoering van de projecten die worden ondersteund. De gelden worden ingezameld door middel van een grote diversiteit aan activiteiten die weer uitgevoerd worden door de leden van de club.

De Stichting Activiteiten Lions De Bernisse is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Projecten

 • Lionsclub De Bernisse motortoertocht

  Motortoertocht

  De motortoertocht wordt gehouden op 18 september 2021. (e.e.a. blijft afhankelijk van de Corona maatregelen.) 

  Met deze motortoertocht rijden we voor het Prinses Maxima Ziekenhuis,

 • Wijn actie Lionsclub De Bernisse

  Wijnactie

  Bestel hier uw wijnen voor de najaars wijnactie. Opbrengst is voor het goede doel.

 • Kerstactie

  De jaarlijkse kerstcollecte van de Lionsclub “De Bernisse” hopen we dit jaar weer te lopen!