Muziek makenProjecten in Bali

Met het Indonesische eiland Bali onderhoudt Lionsclub “De Bernisse” nauwe contacten.
In de loop der jaren heeft de club belangrijke bijdragen geleverd aan de realisatie van twee weeshuizen te weten Ebenhaezer en Elisama en aan een Dovenschool.

Mede dankzij de ondersteuning Lionsclub “De Bernisse” (en ook van Cordaid) konden er gebouwen gerealiseerd worden om een aantal van de vele weeskinderen op Bali een thuis te bieden.

Heel regelmatig reist de weduwe van één van de leden van Lionsclub “De Bernisse” naar Bali om op de hoogte te blijven van de gang van zaken en om eventueel acute hulp te bieden.

Voor de dovenschool zijn er instrumenten en andere hulpmiddelen vanuit Nederland naar Bali gestuurd.

Naast de genoemde grote projecten worden ook een aantal kinderen in de gelegenheid gesteld om een opleiding bij het voortgezet onderwijs te volgen. Sommigen hebben zelfs een universitaire opleiding afgerond en hebben nu uitstekende kansen op een beter bestaan.

   Eten  Bloemen in Bali  Rugzakken