Op woensdag 16 oktober 2019 organiseert Lionsclub De Bernisse, samen met het Taalhuis Nissewaard en De Boekenberg voor de derde maal een Groot Nissewaards Dictee. Locatie: De Boekenberg in Spijkenisse. Schrijven voor het goede doel, voor de eer én voor mooie prijzen!
 

Meedoen aan het Groot Nissewaards Dictee?

U kunt zich digitaal aanmelden (voor 10 oktober 2019) voor deelname aan het Groot Nissewaards Dictee. Na aanmelding ontvangt u van ons bericht dat uw aanmelding binnen is. Klik op de volgende button om aan te melden:
 
 
 
Klik hier om de A5 Flyer in PDF-formaat te downloaden.
Klik hier voor het sponsorformulier.
 

Het dictee

Het evenement is gebaseerd op het Groot Dictee der Nederlandse taal. Hiervan is het principe bekend: deelnemers moeten de zinnen die worden voorgelezen, correct overnemen. Het aantal fouten bepaalt de score van de deelnemer. Ons Groot Nissewaards Dictee gaat van een ander principe uit: hier geldt het aantal GOEDE woorden. Men laat zich per goed woord sponsoren voor het goede doel. Men kan dus niet alleen zijn/haar kennis van de Nederlandse taal beproeven, maar ook iets bijdragen aan het goede doel.

Het Taalhuis en de Lionsclub

De opbrengst van dit dictee komt ten goede van het Taalhuis in de bibliotheek de Boekenberg te Spijkenisse. Het Taalhuis ondersteunt mensen die de Nederlandse taal niet goed kunnen lezen of schrijven. Lionsclub De Bernisse maakt deel uit van Lions International, een wereldwijde organisatie die zich inzet voor goede doelen. Deze actie dient om laaggeletterdheid te verminderen zodat iedereen zo goed mogelijk kan lezen en schrijven. Klik hier voor meer informatie over het doel.

Sponsoring

De sponsoring werkt als volgt.

 1. Men werft zelf zijn/haar sponsor(s). Hoe meer sponsors, hoe groter de opbrengst!
 2. Men spreekt met zijn/haar sponsor(s) af met welk bedrag ieder goed woord wordt beloond. Het dictee bestaat uit 150 woorden.
 3. Bijvoorbeeld: bij een sponsoring van € 0,10 per woord en een score van 100% goed gespelde woorden steunt de sponsor het goede doel dus met € 15,--; bij een score van  80 correct gespelde woorden en een sponsoring van € 0,50 per goed gespeld woord, komt de opbrengst op € 40,--
 4. Men vermeldt zijn/haar sponsor(s) en de sponsorbijdrage(n) op de sponsorlijst die men van de website kan downloaden.
 5. Vóór aanvang van het dictee levert men de sponsorlijst in bij de leiding (leden van Lionsclub De Bernisse).
 6. Na het nakijken van het dictee wordt per persoon de totale sponsorbijdrage vastgesteld, waarna men  de sponsorlijst retour ontvangt.
 7. Met die sponsorlijst gaat men bij zijn/haar sponsors langs om de toegezegde bedragen te innen.
 8. De geïnde bedragen kan men overmaken naar rekeningnummer NL36 RABO 0365 4651 43 t.n.v. Stichting Activiteiten Lions De Bernisse o.v.v. Groot Nissewaards Dictee. Als u liever contant betaalt, dan kan dat direct na afloop van het dictee.

Locatie: De Boekenberg

Het Groot Nissewaards Dictee vindt plaats in bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse. 

 • het dictee is van 19.00 tot 21.00 uur voor een ieder die graag mee wil doen voor het goede doel. Het aantal inschrijvingen is gelimiteerd tot 80.

Elke deelnemer betaalt, naast de sponsorbijdrage, een vast bedrag van €5,- aan inschrijfgeld.

Een half uur voor de start gaan de deuren open. Na de prijsuitreiking is er natuurlijk tijd voor een drankje.

Spellingsregels

Voor het Groot Nissewaards Dictee wordt als norm voor de juiste spelling gebruikt:

 • De leidraad en de woordenlijst van het 'Groene Boekje', ofwel de spelling in de Woordenlijst Nederlandse Taal zoals in 2015 uitgegeven door Sdu Uitgevers/Lannoo.
 • Voor woorden die niet in het 'Groene Boekje' staan, geldt de spelling in Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (14e herziene uitgave uit 2015).

De volgende 6 punten gelden als fout:

 1. spelfouten;
 2. het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of afbrekingstekens of het ontbreken daarvan;
 3. het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen;
 4. fouten tegen het gebruik van accenten, apostrofs en trema's;
 5. het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn;
 6. het gebruik van kleine letters als het hoofdletters moeten zijn.