Inschrijfformulier

Wij vragen u onderstaand inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen zodat uw inschrijving vlot door ons kan worden afgewikkeld. Na verzending van het formulier krijgt u een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres ter bevestiging van uw inschrijving aan de toertocht op zaterdag 18 september 2021.

Daarna heeft u tot uiterlijk een week voor de tocht (11 september 2021) de gelegenheid het inschrijfgeld en bijdrage in lunch en barbecue faciliteiten over te maken op rekeningnummer NL36 RABO 03654.65.143 t.n.v. de Stichting Activiteiten Lionsclub De Bernisse, onder vermelding van “Motortoertocht 2021”.

Zodra uw betaling is ontvangen, is uw deelname definitief en ontvangt u daarvan bericht. Ongeveer een week voor de start ontvangt u de route van deze tocht per e-mail.

 

Bestuurder

Motorgegevens

Bijrijder

Lunch en barbecue
Geef hieronder aan of u en/of uw bijrijder gebruik wensen te maken van de lunch en barbecue faciliteiten.

Optioneel
Indien u deel uitmaakt van een groep, vul dan hieronder uw groepsnaam in, dan kunnen wij hier u hierbij indelen.